Contributie

Om de contributie aan de Nationale Bond en verlenging van de diploma's bij het Oranje Kruis te verzorgen vragen we een bedrag van €2o,- over te maken op bankrekeningnummer:

NL33RABO01568.00.349
t.n.v. EHBO Weerselo
onder vermelding van Jaarbijdrage 2022