Contributie

Om de contributie aan het Bondsbureau en verlenging van de diploma's te verzorgen vragen we een bedrag van €2o,- over te maken op bankrekeningnummer:

NL33RABO01568.00.349
t.n.v. EHBO Weerselo
onder vermelding van Jaarbijdrage 2022

Op de oefenavonden kan het bedrag ook contant betaald worden.